1.Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове

2.Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

3.Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК

4.Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели при Районен съд Велинград