Банкови сметки

 

 

 

Банка

- Банка "Райфайзенбанк " ЕАД- офис Велинград

BIC

- RZBBBGSF

 

 

IBAN Вещи лица, свидетели, гаранции, задатък за участие в публична продан, покупка при публична продан, суми за погасяване на дълг по изпълнителни дела

- BG09RZBB91553320064500

 

 

IBAN Държавни такси

- BG17RZBB91553120064518